Theragun kurz

Kurz „Terapeutické využitie Theragunu“ vznikol pod záštitou svetovo uznávanej značky Theragun.


Koncepcia Theragunu predstavuje ucelenú metodiku využitia perkusívnej terapie v klinickom či športovom prostredí.


Kurz je koncipovaný ako jednodenný s dĺžkou výuky 8 hodín, pričom program je rozdelený na dve časti. V prvej časti kurzu sa účastníci zoznámia s teóriou fasciálnych tkanív, s obecnými i fyzikálnymi princípmi konceptu Theragun a tiež s mechanickými aj neurologickými fenoménmi spojenými s perkusívnou terapiou.


Druhá časť kurzu je venovaná integrácií Theragunu v rámci klinickej či športovo zameranej terapii. Absolventi kurzu sú schopní plne a samostatne pracovať s Theragunom a dokážu pozitívne ovplyvňovať liečbu celej škály diagnóz – neurologických, ortopedických či funkčných porúch musculoskeletálneho aparátu. Kurz je vhodný pre lekárov, fyzioterapeutov, trénerov a tiež pre manuálnych terapeutov.


Odbornosť kurzu garantujú Vladislav Prokůpek a Radek Šťastný, ktorí sú jedinými certifikovanými lektormi v CZ/SK, preškolenými osobne pánom Dr. Jasonem Werslandem (USA) – zakladateľ metódy perkusívnej terapie v rámci konceptu Theragun.

Každý úspešný absolvent kurzu obdrží certifikáciu o absolvovaní kurzu.

14. marec 2020 (KURZ OBSADENÝ)
2. november 2019 (KURZ OBSADENÝ)

 

Lektori:

Radek Šťastný a Vladislav Prokůpek

VPRŠ_foto  

V súčasnej dobe obidvaja páni stále študujú obor fyzioterapie na UJEP v Ústí nad Labem.

Behom štúdia aktívne spolupracujú s Laboratóriom pre štúdium pohybu FZS UJEP. V odbore fyzioterapia svoje vzdelanie nad rámec osnov výuky zameriavajú na klinickú medicínu v športovej praxi.

Viac ako polovicu štúdia spolupracovali s profesionálnym futbalovým klubom FK Teplice, a. s. Absolvovali taktiež odborné stáže v športových kluboch MŠK Žilina, FAČR Regionálna futbalová akadémia Juhomoravského kraja a na pracoviskách Fyzioterapia Rukavička, Josh Fyzio, MONÁDA Klinika komplexnej rehabilitácie.

Na základe absolvovaných odborných kurzov využívajú predovšetkým koncept Dynamickej neuromuskulárnej stabilizácie podľa prof. Kolářa, myofasciálne techniky podľa Dr. Schleipa, metodiku viscerovertebrálnych vzťahov a filozofiu terapie triggerpointov podľa Mgr. Bitnara a ako jediný v CZ/SK sú certifikovanými lektormi metódy perkusívnej terapie – Theragun podľa Dr. Werslanda.

 

Radek Šťastný
 
Vladislav Prokůpek