Theragun kurz

Kurz „Terapeutické využitie Theragunu“ vznikol pod záštitou svetovo uznávanej značky Theragun.


Koncepcia Theragunu predstavuje ucelenú metodiku využitia perkusívnej terapie v klinickom či športovom prostredí.


Kurz je koncipovaný ako jednodenný s dĺžkou výuky 8 hodín, pričom program je rozdelený na dve časti. V prvej časti kurzu sa účastníci zoznámia s teóriou fasciálnych tkanív, s obecnými i fyzikálnymi princípmi konceptu Theragun a tiež s mechanickými aj neurologickými fenoménmi spojenými s perkusívnou terapiou.


Druhá časť kurzu je venovaná integrácií Theragunu v rámci klinickej či športovo zameranej terapii. Absolventi kurzu sú schopní plne a samostatne pracovať s Theragunom a dokážu pozitívne ovplyvňovať liečbu celej škály diagnóz – neurologických, ortopedických či funkčných porúch musculoskeletálneho aparátu. Kurz je vhodný pre lekárov, fyzioterapeutov, trénerov a tiež pre manuálnych terapeutov.


Každý úspešný absolvent kurzu obdrží certifikáciu o absolvovaní kurzu.

31. január 2021 (KURZ OBSADENÝ)
14. marec 2020 (KURZ OBSADENÝ)