Vzdelávanie

Spoločnosť REHASPORT sa venuje edukácii odbornej i laickej verejnosti a to v podobe prednáškovej činnosti, účasti na odborných konferenciách a organizovaní odborných školení a kurzov. Nie je náhodou, že najnavštevovanejším kurzom na Slovensku aj v Českej republike je kurz "TERAPEUTICKÉ VYUŽITIE TEMTEX TAPU". Toto školenie absolvovalo od roku 2009 viac než 4000 slovenských i českých terapeutov, čo svedčí o kvalite tohto kurzu.

 

Ako sa prihlásiť Školitelia
   
Časté dotazy Kontakty

 

 

 

Kurz Terapeutické využitie Spophy Flossbandu

NOVÝ TERMÍN KURZU PRIPRAVUJEME
22. - 23. apríl 2023 KURZ OBSADENÝ
11. - 12. september 2021 KURZ OBSADENÝ

 

 

Kurz ,,Terapeutické využitie Spophy Flossbandu" je dvojdňový kurz, uskutočnený za podpory SKF a ohodnotený 16 kreditmi do celoživotného vzdelávania. Každý účastník obdrží osvedčenie o absolvovaní kurzu.

 

viac_informacii


 

Kurz Terapeutické využitie Theragunu

Terapeutické využitie Theragunu

31. január 2021 KURZ OBSADENÝ
14. marec 2020 KURZ OBSADENÝ

 

Kurz „Terapeutické využitie Theragunu“ vznikol pod záštitou svetovo uznávanej značky Theragun. Koncepcia Theragunu predstavuje ucelenú metodiku využitia perkusívnej terapie v klinickom či športovom prostredí. Kurz je koncipovaný ako jednodenný s dĺžkou výuky 8 hodín, pričom program je rozdelený na dve časti...

viac_informacii


 

Kurz Terapeutické využitie Temtex Tapu

Kurz Tejpování

4. - 5. marec 2023 NOVO VYPÍSANÝ
28. - 29. január 2023 KURZ OBSADENÝ
5. - 6. november 2022 KURZ OBSADENÝ

 

Náplňou kurzu je prezentácia metódy kinesiotapingu na ovplyvnenie pohybového a lymfatického systému. Účastníci budú oboznámení s teóriou a technikami, ktoré je možné využiť vo fyzioterapii, športovom lekárstve, športe a pod...

viac_informacii


 

Kurz Lymfotapingu

Kurz _Lymfotapingu

10. - 11. november 2018 KURZ OBSADENÝ
17. - 18. marec 2018 KURZ OBSADENÝ

 

Dvojdňový nadstavbový kurz "Lymfotapingu" nadväzuje na vedomosti základného kurzu "Terapeutické využitie kinesio tapu". Rozširuje poznatky prebraných techník, zameriava sa na kinesiotaping lymfatického a cievneho systému...

viac_informacii


 

Konferencia športovej fyzioterapie a kondičného tréningu

Dátum konania:        ???

 

Konferencia je primárne určená fyzioterapeutom, ale aj lekárom pohybujúcim sa v športovom prostredí. Uvítame aj trénerov a športovcov zaujímajúcich sa o problematiku športovej fyzioterapie. Konferencia dostala súhlasné stanovisko SKF, účastníci dostanú 4 kredity do celoživotného vzdelávania.

 

viac_informacii