Vzdelávanie

Spoločnosť REHASPORT sa venuje edukácii odbornej i laickej verejnosti a to v podobe prednáškovej činnosti, účasti na odborných konferenciách a organizovaní odborných školení a kurzov. Nie je náhodou, že najnavštevovanejším kurzom na Slovensku aj v Českej republike je kurz "TERAPEUTICKÉ VYUŽITIE KINESIO TAPU". Toto školenie absolvovalo od roku 2009 viac než 4000 slovenských i českých terapeutov, čo svedčí o kvalite tohto kurzu.

 Kurzy Kinesiotapingu

Terapeutické využitie kinesio tapu Lymfotaping

 

30. - 31. marec 2019 (NOVO VYPÍSANÝ)

2. - 3. február 2019 (NOVO VYPÍSANÝ)

3. - 4. november 2018 (KURZ OBSADENÝ)

 

 

10.-11. november 2018 (KURZ OBSADENÝ)

17. - 18. marec 2018 (KURZ OBSADENÝ)

 

Náplňou kurzu je prezentácia metódy kinesiotapingu na ovplyvnenie pohybového a lymfatického systému. Účastníci budú oboznámení s teóriou a technikami, ktoré je možné využiť vo fyzioterapii, športovom lekárstve, športe a pod...

 

 

 

 

Dvojdňový nadstavbový kurz "Terapeutické využitie kinesio tapu v Lymfológii" nadväzuje na vedomosti základného kurzu "Terapeutické využitie kinesio tapu". Rozširuje poznatky prebraných techník, zameriava sa na kinesiotaping lymfatického a cievneho systému. Účastníci sa naučia pomocou kinesio tapu dreňový povrchový aj hlboký lymfatický systém, nové techniky na ošetrenie jaziev, použitie kinesio tapu u lymfedému, chronických i akútnych opuchov ai.

Podmienkou pre účasť je doloženie absolvovaní základného kurzu "Terapeutické využitie kinesio Tapu". Vhodné sú znalosti funkčné anatómie lymfatického systému ako aj praktická zručnosť manuálnej lymfodrenáže (nie však podmienkou pre účasť).

 

 

Absolvovanie kurzu

Po absolvovaní kurzu sú účastníci schopní využiť kinesio tape u ortopedických, neurologických a funkčných porúch pohybového systému. Kurzy dostali súhlasné stanovisko od SKF a sú ohodnotené dvanástimi kreditmi do celoživotného vzdelávania fyzioterapeutov. Odbornosť garantujú skúsení lektori a priekopníci kinesiotapingu v Českej republike MUDr. et Mgr. Robert Válka a Bc Jitka Kobrová.

viac informácií