Vzdelávanie

Spoločnosť REHASPORT sa venuje edukácii odbornej i laickej verejnosti a to v podobe prednáškovej činnosti, účasti na odborných konferenciách a organizovaní odborných školení a kurzov. Nie je náhodou, že najnavštevovanejším kurzom na Slovensku aj v Českej republike je kurz "TERAPEUTICKÉ VYUŽITIE TEMTEX TAPU". Toto školenie absolvovalo od roku 2009 viac než 4000 slovenských i českých terapeutov, čo svedčí o kvalite tohto kurzu.

 

Ako se pri hlásiť   Školitelia
     
Časté dotazy   Kontakty

 

 

Konferencia športovej fyzioterapie

Konference sportovní Fyzioterapie čtverec

Dátum konania:  25.10.2019

 

Konferencia je primárne určená fyzioterapeutom, ale aj lekárom pohybujúcim sa v športovom prostredí. Uvítame aj trénerov a športovcov zaujímajúcich sa o problematiku športovej fyzioterapie. Konferencia dostala súhlasné stanovisko SKF, účastníci dostanú 4 kredity do celoživotného vzdelávania.

viac informácií

 

Kurz Terapeutické využitie Theragunu

TheraGunG3

 

 

   2. november 2019 KURZ OBSADENÝ
   15. jún 2019 KURZ OBSADENÝ

 

Kurz „Terapeutické využitie Theragunu“ vznikol pod záštitou svetovo uznávanej značky Theragun. Koncepcia Theragunu predstavuje ucelenú metodiku využitia perkusívnej terapie v klinickom či športovom prostredí. Kurz je koncipovaný ako jednodenný s dĺžkou výuky 8 hodín, pričom program je rozdelený na dve časti...

viac informácií

Kurz Terapeutické využitie Temtex Tapu

Kurz Terapeutické využitie Temtex Tapu v Lymfológii

 

 

22. - 23. február 2020 NOVO VYPÍSANÝ
28. - 29. september 2019 KURZ OBSADENÝ
  30. - 31. marec 2019 KURZ OBSADENÝ
  2. - 3. február 2019 KURZ OBSADENÝ

 

Náplňou kurzu je prezentácia metódy kinesiotapingu na ovplyvnenie pohybového a lymfatického systému. Účastníci budú oboznámení s teóriou a technikami, ktoré je možné využiť vo fyzioterapii, športovom lekárstve, športe a pod...

viac informácií

Kurz Terapeutické využitie Temtex Tapu v Lymfológii

Kurz Terapeutické využitie Temtex Tapuasas

 

 

 

  10. - 11. november 2018 KURZ OBSADENÝ
  17. - 18. marec 2018 KURZ OBSADENÝ

 

Dvojdňový nadstavbový kurz "Terapeutické využitie kinesio tapu v Lymfológii" nadväzuje na vedomosti základného kurzu "Terapeutické využitie kinesio tapu". Rozširuje poznatky prebraných techník, zameriava sa na kinesiotaping lymfatického a cievneho systému.

viac informácií