Vzdelávanie

Spoločnosť REHASPORT sa venuje edukácii odbornej i laickej verejnosti a to v podobe prednáškovej činnosti, účasti na odborných konferenciách a organizovaní odborných školení a kurzov. Nie je náhodou, že najnavštevovanejším kurzom na Slovensku aj v Českej republike je kurz "TERAPEUTICKÉ VYUŽITIE TEMTEX TAPU". Toto školenie absolvovalo od roku 2009 viac než 4000 slovenských i českých terapeutov, čo svedčí o kvalite tohto kurzu.

 

Kurz Terapeutické využitie Temtex Tapu

Kurz Terapeutické využitie Temtex Tapu v Lymfológii

 

 

   30. - 31. marec 2019 NOVO VYPÍSANÝ
   2. - 3. február 2019 KURZ OBSADENÝ
   3. - 4. november 2018 KURZ OBSADENÝ

 

Náplňou kurzu je prezentácia metódy kinesiotapingu na ovplyvnenie pohybového a lymfatického systému. Účastníci budú oboznámení s teóriou a technikami, ktoré je možné využiť vo fyzioterapii, športovom lekárstve, športe a pod...

viac informácií

 


 

Kurz Terapeutické využitie Temtex Tapu v Lymfológii

Kurz Terapeutické využitie Temtex Tapuasas

 

 

 

  10. - 11. november 2018 KURZ OBSADENÝ
  17. - 18. marec 2018 KURZ OBSADENÝ

 

Dvojdňový nadstavbový kurz "Terapeutické využitie kinesio tapu v Lymfológii" nadväzuje na vedomosti základného kurzu "Terapeutické využitie kinesio tapu". Rozširuje poznatky prebraných techník, zameriava sa na kinesiotaping lymfatického a cievneho systému.

viac informácií