Kurz Terapeutické využitie Spophy Flossbandu

 

 

Náplňou kurzu s názvom „Terapeutické využitie Spophy Flossbandu“ je prezentácia metódy „tissue flossing“, ktorá bola vyvinutá pre ovplyvnenie muskuloskeletálneho, kardiovaskulárneho, nervového ale aj lymfatického systému ľudského tela. Účastníci behom dvojdňového intenzívneho kurzu získajú nielen teoretické informácie o využití danej metódy vo fyzioterapii a športovom lekárstve, ale hlavne nadobudnú potrebné praktické zručnosti, ktoré sú v rámci správnej aplikácie Spophy Flossbandu mimoriadne dôležité. 


Čo je flossband?

Moderná terapeutická metóda ošetrenia „tissue flossing“ využíva špeciálne navrhnuté elastické gumené pásy k ošetreniu ťažkostí pohybového aparátu. Jedná sa tak o manuálny nástroj, ktorý pomáha terapeutom dosiahnuť plného zdravia a vyššej výkonnosti u ich pacientov alebo u ošetrovaných športovcov. Terapeutický efekt danej metódy ošetrenia je dosiahnutý primárne kompresiou mäkkých tkanív a kĺbov, s následným terapeutickým ošetrením a uvoľnením vytvorenej kompresie. Využitie flossbandových pásov naberá od roku 2013 na veľkej popularite vo svetovej fyzioterapii, ale i v rámci športovej prípravy.  Využitie Spophy flossbandov je vhodné k ošetreniu pohybového aparátu v akomkoľvek štádiu ochorenia, či už sa jedná o akútne, postakútne alebo chronické štádium. Spophy flossbandové pásy majú taktiež veľký význam v rámci prevencie zranení pohybového aparátu. 


Obsah kurzu

Kurz „Terapeutické využitie Spophy Flossbandu“ je rozdelený do viacerých teoretických a praktických celkov, ktoré sú dôkladne rozkúskované v rámci dvoch intenzívnych dní trvania kurzu tak, aby mali účastníci čo najviac času a možností sa detailne zoznámiť s princípmi a technikami využitia Spophy flossbandov. 


Náplň teoretickej časti kurzu Terapeutické využitie Spophy Flossbandu

V rámci teoretickej časti sa účastníci kurzu dozvedia o základoch využitia Spophy flossbandov, o základných cieľoch terapie, ktoré sa snaží terapeut dosiahnuť, o materiáloch, vlastnostiach a starostlivosti o Spophy flossbandové pásky. Veľkú kapitolu v rámci teoretickej časti tvorí vysvetlenie mechanizmov účinku flossingových pások na ľudského telo. Účastníci kurzu sa tak dozvedia nové informácie alebo si prepoja svoje poznatky napríklad o vrátkovej teórii bolesti, rehydratácii mäkkých tkanív, reaktívnej hyperémii, tixotropných vlastnostiach synoviálnej tekutiny a amorfnej medzibunkovej hmoty, ale zopakujú si taktiež znalosti o kĺbových blokádach, fasciálnych reťazcoch, či svalovom napätí a svalovej regenerácii. Súčasťou teoretickej časti je taktiež takzvaná „Evidence-based medicine“ časť, ktorá obsahuje zosumarizované a prehľadné informácie z viacerých najnovších výskumných prác, ktoré sa metódou „tissue flossing“ v posledných rokoch zaoberali. Náplňou teoretickej časti sú samozrejme aj všeobecné zásady aplikácie Spophy flossbandových pásov, v rámci ktorých sa účastníci dozvedia napríklad, aký je ideálny čas ošetrenia, s akým napätím aplikovať Spophy flossband na jednotlivé štruktúry, ako určiť miesto a smer aplikácie pásky a aké liečebné techniky možno s aplikovaným flossbandom vykonať. 


Náplň praktickej časti kurzu Terapeutické využitie Spophy Flossbandu

V praktickej časti si následne účastníci kurzu vyskúšajú rôzne aplikačné techniky, ako napríklad „technika posúvania“, „kompresná technika“ alebo technika „rebound“, ktoré je možné po zvládnutí základov s flossbandovými pásmi vykonať pre dosiahnutie ešte lepšieho terapeutického výsledku. Ďalej si účastníci kurzu v praktickej časti vyskúšajú možnosti rôznych aplikácii Spophy flossbandových pásov, medzi ktoré patrí napríklad fasciálna, svalová, kĺbová alebo lymfatická aplikácia. Účastníci kurzu si tak prakticky preskúšajú, aké rozdiely existujú napríklad pri ošetrení rôznych fasciálnych línii, ako je možné ošetriť triggerpointy v rôznych svaloch, ako systematicky pracovať na úprave svalového napätia a aké možnosti ponúka Spophy flossband v rámci ošetrenia kĺbov s obmedzenou „joint play“. Účastníci kurzu Terapeutické využitie Spophy Flossbandu“ budú mať taktiež v priebehu dvoch dní mnoho času si otestovať okamžité efekty terapie a možnosť porovnať si stav pred a po ošetrení pomocou Spophy flossingových pásov. Súčasťou praktickej časti je taktiež nácvik aplikácie v jednotlivých obdobiach po traumatickom úraze, vďaka čomu je terapeut schopný maximálne skrátiť dobu potrebnú pre rehabilitáciu pacienta alebo športovca.


Kombinácia Spophy Flossbandu s inými terapeutickými metódami

V rámci kurzu Terapeutické využitie Spophy Flossbandu“ sa účastníci taktiež dozvedia, ako je možné Spophy flossbandy vhodne kombinovať s ostatnými terapeutickými metódami alebo rehabilitačnými pomôckami, pre docielenie okamžitého a dlhotrvajúceho efektu danej terapie. Účastníci kurzu si vyskúšajú kombináciu metódy „tissue flossing“ s metódou kineziologického tejpovania, kombináciu s využitím perkusívnej terapie pomocou moderného zariadenia Theragun, alebo možnosti spoločného využitia Spophy flossbandov v kombinácii s masážnym valcom alebo Spophy cupping set. Spophy flossbandy je však možné kombinovať takmer s každou metódou ošetrenia a ich úspešné zaradenie do iných terapeutických konceptov a metód je jedným z hlavných cieľov kurzu. Následne je tak na každom účastníkovi kurzu a jeho nápaditosti a rozhľadoch, aby sa sám rozhodol, ako dané nadobudnuté vedomosti a praktické zručnosti využije v kombinácii s technikami, ktoré každodenne využíva vo svojej praxi.


Čo zvládne účastník po absolvovaní  nášho dvojdňového intenzívneho kurzu flossingu?

Po absolvovaní kurzu Terapeutické využitie Spophy Flossbandu“ budú účastníci schopní efektívne využiť Spophy flossband k terapii ortopedických, neurologických a funkčných porúch pohybového systému. Budú taktiež schopní presne určiť najoptimálnejšie miesto a požadovanú štruktúru pre ošetrenie, určiť správny smer a ťah flossingovej pásky, správne vybrať vhodnú aplikačnú techniku a rozhodnúť o vhodných indikáciách a kontraindikáciách využitia Spophy flossingovej pásky. Účastníci kurzu budú schopní využiť metódu „tissue flossing“ k zníženiu vnímania nocicepcie v danej oblasti, k ošetreniu fascii a fasciálnych reťazcov, k odstráneniu kĺbových blokád, k podpore krvného obehu a svalovej výživy, k úprave propriocepcie, k ovplyvneniu psychiky pacienta, k odstráneniu spúšťových bodov vo svaloch a k pozitívnemu ovplyvneniu svalového reťazenia a svalového napätia.


Na kurz je potrebné si vziať so sebou iba pohodlné športové oblečenie. Poznámkové hárky nie je nutné mať so sebou, keďže každý účastník kurzu dostane prehľadné, farebné a obsiahle skriptá s množstvom obrázkov, ktoré presne kopírujú prichystanú prezentáciu tak, aby bolo písanie poznámok pre účastníkov kurzu čo najpohodlnejšie. Taktiež budú pre každého účastníka zabezpečené pomôcky na cvičenie. K nahliadnutiu budú taktiež dostupné anatomické atlasy.


Doplňujúce informácie

Kurz Terapeutické využitie Spophy Flossbandu je primárne koncipovaný pre lekárov, fyzioterapeutov a študentov fyzioterapie, ale rozhodne ho môžu absolvovať aj maséri, športoví tréneri, fitness tréneri alebo aj športoví nadšenci. (Znalosti anatómie a fyziológie sú vítané, ale nie nutné pre absolvovanie kurzu Terapeutické využitie Spophy Flossbandu.) 

Každý účastník dostane po úspešnom ukončení kurzu osvedčenie o absolvovaní kurzu Terapeutické využitie Spophy Flossbandu a taktiež dostane svoje vlastné Spophy flossbandové pásky, ktoré mu následne po dokončení kurzu ostávajú. V rámci kurzu bude zaobstarané občerstvenie pre všetkých účastníkov. V priebehu kurzu bude každý deň niekoľkokrát k dispozícii krátka pauza a jedna väčšia obedová pauza. Na kurz je potrebné doraziť s časovým predstihom. V prípade akýchkoľvek otázok sme Vám k dispozícii na peter@rehasport.sk alebo +421 902 303 104.

Flossing_SK_23_24_4-ai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23. - 24. apríl 2022 (NOVO VYPÍSANÝ)

11. - 12. september 2021 (KURZ OBSADENÝ)

29. - 30. január 2021 (KURZ OBSADENÝ)

 
Lektor:  
Mgr. Ján Pisarčík