Kurzy tejpovania

 

Kurzy tejpovania pre začiatočníkov aj pre pokročilých

Terapeutické využitie Temtex Tapu

Náplňou kurzu "TERAPEUTICKÉ VYUŽITIE TEMTEX TAPU" je prezentácia metódy kinesiotapingu na ovplyvnenie pohybového a lymfatického systému. Účastníci budú oboznámení s teóriou a technikami, ktoré možno využiť vo fyzioterapii, športovom lekárstve, v športe a pod.

Počas prvého dňa kurzu budú účastníci oboznámení s históriou vzniku metódy a so základným konceptom kinesiotapingu, vrátane jeho fyziologických účinkov. V praktickej časti sa účastníci naučia aplikovať kinesio tape tak, aby po absolvovaní tejto časti kurzu boli schopní využiť kinesiotape k relaxácii preťažených svalov, k stimulácii oslabených svalov, k zníženiu bolesti a opuchov.

V priebehu druhého dňa kurzu sa vychádza zo znalostí základných techník. Účastníci sa naučia korekčné techniky a prakticky si vyskúšajú ich aplikáciu. Po absolvovaní kurzu budú účastníci schopní využiť kinesiotape pri ortopedických, neurologických a funkčných poruchách pohybového systému. Kurzy obdržali súhlasné stanovisko od SKF a sú ohodnotené šestnástimi kreditmi do celoživotného vzdelávania fyzioterapeutov. Odbornosť garantujú skúsení lektori a priekopníci kinesiotapingu v Českej republike aj na Slovensku. Mgr. Pavla Mrlíková, MUDr. et Mgr. Robert Válka a Mgr. Jitka Kobrová, Cert. MDT.

Temtex_POZVANKA_4_5_brezen._2023

4. - 5. marec 2023 (KURZ OBSADENÝ)

28. - 29. január 2023 (KURZ OBSADENÝ)

5. - 6. november 2022 (KURZ OBSADENÝ)

 

 

 
Lektori:  

Mgr. Pavla Mrlíková, registrovaný fyzioterapeut

Ako aktívna športovkyňa (ligová hráčka hádzanej) a celkovo športový fanúšik asi každého športu, vyštudovala fyzioterapiu na FTVS UK. Svoje odborné skúsenosti a zručnosti získávala a rozširovala na lôžkových oddeleniach v nemocniciach, v rehabilitačných ústavoch a v ambulantnej praxi. Niekoľko rokov zaisťovala fyzioterapeutickú starostlivosť dorasteneckej a juniorskej reprezentácii žien v hádzanej a pravidelne sa zúčastňuje juniorských olympiád poriadaných Mezinárodným Olympijským Výborom. Naďalej sa vzdeláva na odborných kurzoch. Sama je školiteľkou kinesiotapingu. Jej klienti sú väčšinou vrcholoví a hobby športovci, dospelý i deti. Vďaka podrobnej diagnostike problému klienta, volí individuálny plán terapie. Kladie dôraz na maximálny aktívny prístup klienta. K terapii využívá celú škálu technik a postupov ako napr. DNS - dynamická neuromuskulárna stabilizácia podľa Kolářa, senzomotorickú stimuláciu, PNF - proprioceptívnu neuromuskulárnu facilitáciu, mobilizácie, techniky mäkkých tkaniv a ďalšie. Ako súčásť terapie využívá kinesiotaping, fixačný taping a drobné elektroprístroje ako je rebox alebo biolampa.

Mgr. Pavla Mrlíková

Mgr. Jitka Kobrová, Cert. MDT, registrovaný fyzioterapeut

V súčasnosti pracujem ako fyzioterapeut v ambulantnom zariadení Rehabilitácia Rehasport, kde svoje znalosti kinesiotapingu využívam v praxi na pacientoch s rozličnými diagnózami čisto somatickými, s psychosomatickou či viscerálnou zložkou. Pracujem tiež so športovcami v rámci rehabilitačného tréningu a funkčnej športovej terapie.

K prevencii a terapii porúch pohybového aparátu využíva tejpování metódu najmä v kombinácii s metodikami cvičenie vo vývojových radoch, ako je Akrální Koaktivační Terapia vychádzajúce zo základných princípov metódy Roswitha Brunkow, funkčné dynamické stabilizácia čerpajúca z Austrálske školy, Dynamické Neuromuskulárne Stabilizácia, mechanické diagnostiky a terapie podľa Robina McKenzieho, techniky myoskeletální medicíny ai. Je certifikovaným lymfoterapeutem, venuje sa terapii lymfedému a jazvy (v kombinácii s lymfotapingem).

Od roku 2010 je so svojím kolegom MUDr. et Mgr. Robertom Vojnou školiteľka kurzu "Terapeutické využitie kinesio Tapu". Aktívne sa zúčastňuje odborných konferencií a prednášok, venujú sa písanie článkov do odborných i športových periodík. Svoje znalosti kinesiotapingu získala vo Veľkej Británii, kde s MUDr. R. Válkou absolvovala niekoľko špecializovaných kurzov.

 rehabilitace Jitka 2000x

MUDr. et Mgr. Robert Válka

V súčasnosti pracujem ako rehabilitačný lekár na oddelení rehabilitačnej a fyzikálnej medicíny Ústrednej vojenskej nemocnice v Prahe.

Pestrá skladba pacientov a diagnóz mi v každodennej praxi umožňuje rozsiahle využitie kinesiotapingu. Pri terapii som si kinesiotaping obľúbil pre jeho jednoduchosť a efektívnosť. Vo svojej praxi čerpám aj z bohatých skúseností, ktoré som získal ako šéflekár Armádneho športového centra Dukla. Mal som a stále mám tú česť podieľať sa na zdravotníckom zabezpečení slovenských reprezentantov na vrcholných športových podujatiach ako sú olympijské hry, MS, ME, svetové poháre, apod.

Rovnako ako moja kolegyňa som absolvoval kurz kinesiotapingu v Londýne. Spolu sa snažíme o rozvoj tejto metódy medzi odbornú i laickú verejnosť. V roku 2011 som začal doktorandské štúdium na katedre Anatómie a biomechaniky FTVS UK, kde by som rád prehĺbil svoje znalosti biomedicínskych účinkov kinesio tapu na myoskeletálny systém a možnosti jeho využitia v klinickej praxi.

robert válka 02
kniha_lymfotaping kniha_tejpovani
Lektori kurzov sú autormi bestsellerov  LYMFOTAPING a TERAPEUTICKÉ VYUŽITÍ TEJPOVÁNÍ