Školitelia

Mgr. Pavla Mrlíková, registrovaný fyzioterapeut

Ako aktívna športovkyňa (ligová hráčka hádzanej) a celkovo športový fanúšik asi každého športu, vyštudovala fyzioterapiu na FTVS UK. Svoje odborné skúsenosti a zručnosti získavala a rozširovala na lôžkových oddeleniach v nemocniciach, v rehabilitačných ústavoch a v ambulantnej praxi. Niekoľko rokov zaisťovala fyzioterapeutickú starostlivosť dorasteneckej a juniorskej reprezentácii žien v hádzanej a pravidelne sa zúčastňuje juniorských olympiád usporiadaných Medzinárodným Olympijským Výborom. Naďalej sa vzdeláva na odborných kurzoch. Sama je školiteľkou kinesiotapingu. Jej klienti sú väčšinou vrcholoví a hobby športovci, dospelý i deti. Vďaka podrobnej diagnostike problému klienta, volí individuálny plán terapie. Kladie dôraz na maximálny aktívny prístup klienta. K terapii využíva celú škálu technik a postupov ako napr. DNS - dynamická neuromuskulárna stabilizácia podľa Kolářa, senzomotorickú stimuláciu, PNF - proprioceptívnu neuromuskulárnu facilitáciu, mobilizácie, techniky mäkkých tkanív a ďalšie. Ako súčasť terapie využíva kinesiotaping, fixačný taping a drobné elektroprístroje ako je rebox alebo biolampa.

Na príprave našich kurzov sa podieľa od roku 2010 a v posledných rokoch sa stala školiteľkou kurzu "Terapeutické využitie Temetex tapu".

Pavla_Mrlikova-kurz_tejpovani


Mgr. Jitka Kobrová, Cert. MDT - registrovaný fyzioterapeut, lymfoterapeut

V súčasnosti pracuje ako fyzioterapeut v ambulantnom zariadení Rehabilitácia Rehasport, kde svoje znalosti kinesiotapingu využíva v praxi na pacientoch s rozličnými diagnózami čisto somatickými, s psychosomatickou či viscerálnou zložkou. Pracuje tiež so športovcami v rámci rehabilitačného tréningu a funkčnej športovej terapie.

K prevencii a terapii porúch pohybového aparátu využíva tejpovaciu metódu najmä v kombinácii s metodikami cvičenia vo vývojových radoch, ako je Akrálna Koaktivačná Terapia vychádzajúca zo základných princípov metódy Roswitha Brunkow, funkčná dynamická stabilizácia čerpajúca z Austrálskej školy, Dynamická Neuromuskulárna Stabilizácia, mechanické diagnostiky a terapia podľa Robina McKenzieho, techniky myoskeletálnej medicíny ai. Je certifikovaným lymfoterapeutom, venuje sa terapii lymfedému a jazvám (v kombinácii s lymfotapingom).

Od roku 2010 je so svojím kolegom MUDr. et Mgr. Robertom Válkom školiteľka kurzu "Terapeutické využitie kinesio Tapu". Aktívne sa zúčastňuje odborných konferencií a prednášok, venuje sa písaniu článkov do odborných i športových periodík. Svoje znalosti kinesiotapingu získala vo Veľkej Británii, kde s MUDr. R. Válkou absolvovala niekoľko špecializovaných kurzov.

Jitka_Kobrova-kurz_tejpovani_theraband


MUDr. et Mgr. Robert Válka, RHB lekár

V súčasnosti pracujem ako rehabilitačný lekár na oddelení rehabilitačnej a fyzikálnej medicíny Ústrednej vojenskej nemocnice v Prahe.

Pestrá skladba pacientov a diagnóz mi v každodennej praxi umožňuje rozsiahle využitie kinesiotapingu. Pri terapii som si kinesiotaping obľúbil pre jeho jednoduchosť a efektívnosť. Vo svojej praxi čerpám aj z bohatých skúseností, ktoré som získal ako šéflekár Armádneho športového centra Dukla. Mal som a stále mám tú česť podieľať sa na zdravotníckom zabezpečení slovenských reprezentantov na vrcholných športových podujatiach ako sú olympijské hry, MS, ME, svetové poháre, a pod.

Rovnako ako moja kolegyňa som absolvoval kurz kinesiotapingu v Londýne. Spolu sa snažíme o rozvoj tejto metódy medzi odbornú i laickú verejnosť. V roku 2011 som začal doktorandské štúdium na katedre Anatómie a biomechaniky FTVS UK, kde by som rád prehĺbil svoje znalosti biomedicínskych účinkov kinesio tapu na myoskeletálny systém a možnosti jeho využitia v klinickej praxi.

 

Robert _Valka

Mgr. Ján Pisarčík - fyzioterapeut

Okrem práce v neštátnom zdravotníckom zariadení Rehabilitácia Rehasport pracuje Ján ako vedúci fyzioterapeut Rehasport OCR Elite Teamu. Bakalárske vzdelanie získal na Lekárskej fakulte Masarykovej Univerzity v Brne, kde zakončil štúdium s pochvalným uznaním za mimoriadne a vynikajúce znalosti. Magisterské štúdium ukončil na Fakulte telesnej výchovy a športu Univerzity Karlovej v Prahe. V priebehu štúdia sa zúčastnil viacerých odborných kurzov z oblasti fyzioterapie a fitness v Českej republike, ale aj v zahraničí. Absolvoval odborné stáže pod vedením skúsených fyzioterapeutov v SK Slavia Praha a ASC Dukla Praha.

V minulosti sa profesionálne venoval futbalu, bol členom Slovenskej mládežníckej reprezentácie a hráčom ŠK Slovan Bratislava v dorasteneckých kategóriách. Aj preto využíva svoje fyzioterapeutické znalosti najčastejšie na terapiu profesionálnych a výkonnostných športovcov.
Vo svojej praxi spolupracuje s českou reprezentáciou v rýchlostnej kanoistike, s viacerými olympionikmi, majstrami sveta alebo Európy, českými reprezentantmi a inými vrcholovými športovcami.

Ján je zakladateľom a hlavným lektorom dvojdňového kurzu s názvom „Terapeutické využitie Spophy Flossbandu“. Ako jediný český alebo slovenský fyzioterapeut, je súčasťou Therabody University so sídlom v USA a držiteľom „Master Trainer certificate“. Vďaka tomu je aj hlavným lektorom jednodňového kurzu „Terapeutické využitie Theragunu“. V rámci vzdelávania sa tiež venuje písaniu informatívnych článkov pre verejnosť a natáčanie náučných videí z prostredia fyzioterapie. Vo svojej praxi najčastejšie využíva prvky z metodík McKenzie, PNF, DNS, mäkkej a mobilizačnej techniky. Z praktických terapeutických techník veľmi rád používa tissue flossing a kinesiotaping. Ján verí, že každý pacient sa dokáže uzdraviť sám, ak je nasmerovaný na správnu cestu a sú mu poskytnuté tie správne nástroje a informácie. Veria, že namiesto toho, aby bolesť ovládala život pacienta, zvládne každý pacient ovládať bolesť vo svojom živote.

 

 

Jan_Pisarcik-kurz_flossingu