Školitelia

Mgr. Pavla Mrlíková, registrovaný fyzioterapeut

Ako aktívna športovkyňa (ligová hráčka hádzanej) a celkovo športový fanúšik asi každého športu, vyštudovala fyzioterapiu na FTVS UK. Svoje odborné skúsenosti a zručnosti získavala a rozširovala na lôžkových oddeleniach v nemocniciach, v rehabilitačných ústavoch a v ambulantnej praxi. Niekoľko rokov zaisťovala fyzioterapeutickú starostlivosť dorasteneckej a juniorskej reprezentácii žien v hádzanej a pravidelne sa zúčastňuje juniorských olympiád usporiadaných Medzinárodným Olympijským Výborom. Naďalej sa vzdeláva na odborných kurzoch. Sama je školiteľkou kinesiotapingu. Jej klienti sú väčšinou vrcholoví a hobby športovci, dospelý i deti. Vďaka podrobnej diagnostike problému klienta, volí individuálny plán terapie. Kladie dôraz na maximálny aktívny prístup klienta. K terapii využíva celú škálu technik a postupov ako napr. DNS - dynamická neuromuskulárna stabilizácia podľa Kolářa, senzomotorickú stimuláciu, PNF - proprioceptívnu neuromuskulárnu facilitáciu, mobilizácie, techniky mäkkých tkanív a ďalšie. Ako súčasť terapie využíva kinesiotaping, fixačný taping a drobné elektroprístroje ako je rebox alebo biolampa.

Na príprave našich kurzov sa podieľa od roku 2010 a v posledných rokoch sa stala školiteľkou kurzu "Terapeutické využitie Temetex tapu".

Mgr_ Pavla_Mrlikova


Mgr. Jitka Kobrová, Cert. MDT - registrovaný fyzioterapeut, lymfoterapeut

V súčasnosti pracujem ako fyzioterapeut v ambulantnom zariadení Rehabilitácia Rehasport, kde svoje znalosti kinesiotapingu využívam v praxi na pacientoch s rozličnými diagnózami čisto somatickými, s psychosomatickou či viscerálnou zložkou. Pracujem tiež so športovcami v rámci rehabilitačného tréningu a funkčnej športovej terapie.

K prevencii a terapii porúch pohybového aparátu využíva tejpovaciu metódu najmä v kombinácii s metodikami cvičenia vo vývojových radoch, ako je Akrálna Koaktivačná Terapia vychádzajúca zo základných princípov metódy Roswitha Brunkow, funkčná dynamická stabilizácia čerpajúca z Austrálskej školy, Dynamická Neuromuskulárna Stabilizácia, mechanické diagnostiky a terapia podľa Robina McKenzieho, techniky myoskeletálnej medicíny ai. Je certifikovaným lymfoterapeutom, venuje sa terapii lymfedému a jazvám (v kombinácii s lymfotapingom).

Od roku 2010 je so svojím kolegom MUDr. et Mgr. Robertom Válkom školiteľka kurzu "Terapeutické využitie kinesio Tapu". Aktívne sa zúčastňuje odborných konferencií a prednášok, venuje sa písaniu článkov do odborných i športových periodík. Svoje znalosti kinesiotapingu získala vo Veľkej Británii, kde s MUDr. R. Válkou absolvovala niekoľko špecializovaných kurzov.

Mgr_Jitka_Kobrova


MUDr. et Mgr. Robert Válka, RHB lekár

V súčasnosti pracujem ako rehabilitačný lekár na oddelení rehabilitačnej a fyzikálnej medicíny Ústrednej vojenskej nemocnice v Prahe.

Pestrá skladba pacientov a diagnóz mi v každodennej praxi umožňuje rozsiahle využitie kinesiotapingu. Pri terapii som si kinesiotaping obľúbil pre jeho jednoduchosť a efektívnosť. Vo svojej praxi čerpám aj z bohatých skúseností, ktoré som získal ako šéflekár Armádneho športového centra Dukla. Mal som a stále mám tú česť podieľať sa na zdravotníckom zabezpečení slovenských reprezentantov na vrcholných športových podujatiach ako sú olympijské hry, MS, ME, svetové poháre, a pod.

Rovnako ako moja kolegyňa som absolvoval kurz kinesiotapingu v Londýne. Spolu sa snažíme o rozvoj tejto metódy medzi odbornú i laickú verejnosť. V roku 2011 som začal doktorandské štúdium na katedre Anatómie a biomechaniky FTVS UK, kde by som rád prehĺbil svoje znalosti biomedicínskych účinkov kinesio tapu na myoskeletálny systém a možnosti jeho využitia v klinickej praxi.

 

MUDr_Robert_Valka

Bc. Ján Pisarčík - fyzioterapeut

Okrem práce v neštátnom zdravotníckom zariadení Rehabilitácia Rehasport pracuje Ján ako vedúci fyzioterapeut Českej reprezentácie OCR a Rehasport OCR Elite Teamu. Fyzioterapiu vyštudoval na Lekárskej fakulte Masarykovej Univerzity v Brne. Už v priebehu štúdia sa zúčastnil viacerých odborných kurzov z oblasti fyzioterapie a fitness v Českej republike, ale aj v zahraničí. Absolvoval odborné stáže pod vedením skúsených fyzioterapeutov v SK Slavia Praha a ASC Dukla Praha. Vo svojej praxi najčastejšie využíva prvky z metodík PNF, Spiraldynamik, DNS alebo mäkké a mobilizačné techniky. Z praktických terapeutických techník veľmi rád používa cupping, tissue flossing a kinesiotaping. V minulosti sa profesionálne venoval futbalu, bol členom slovenskej mládežníckej reprezentácie a hráčom ŠK Slovan Bratislava v dorasteneckých kategóriách. Aj preto využíva svoje fyzioterapeutické znalosti najčastejšie k terapii profesionálnych a výkonnostných športovcov. V rámci vzdelávania sa venuje písaniu informatívnych článkov pre odbornú i laickú verejnosť a natáčaniu náučných videí z prostredia fyzioterapie. Aktívne sa taktiež venuje príprave a výpomoci na kurzoch "Terapeutické využitie Temtex Tapu" a "Terapeutické využitie Theragunu".

Ján sa venuje metóde „tissue flossing“ už niekoľko rokov, počas ktorých nazbieral mnoho nenahraditeľných praktických skúseností. Flossbandové pásy využíva hlavne v rámci ošetrenia OCR pretekárov v náročných podmienkach počas závodov v outdoorových podmienkach, počas ktorých nie je často možné využiť iné štandardnejšie metódy terapie. Metódu „tissue flossing“ však mal možnosť využiť aj na viacerých českých olympijských športovcoch a reprezentantoch. Teoretické znalosti o využití flossingu zbieral z mnohých zahraničných publikácii, vedeckých výskumov a štúdií.

Vo svojej diplomovej práci a výskume sa zaoberá funkciou, reťazením a spôsobmi terapie fascii a účinkami metódy "tissue flossing" na rozsah pohybu v oblasti dolných končatín. Podieľa sa taktiež na možnostiach preukázania efektu danej metódy ošetrenia pomocou ultrazvukových zobrazovacích metód. Jeho cieľom je poukázať na možnosť kombinácie flossbandových pásov s väčšinou terapeutických konceptov a rehabilitačných pomôcok.

Svoje praktické a teoretické znalosti vám rád odovzdá v rámci kurzu „Terapeutické využitie Spophy Flossbandu“.

jp